Med miljön i tanke

Vi på Falu Miljötankar AB har lång och gedigen erfarenhet av att producera oljeavskiljare och spillplattor i betong och till bra pris. Med lång erfarenhet av att leverera kundanpassade lösningar som uppfyller alla krav och föreskrifter och har vi djup kunskap inom miljö och säkerhet.

Vi tillverkar och säljer tankar i modulgjuten betong som tätas och förstärks med glasfiber på insidan, vilket ger en mycket hög säkerhet och lång hållbarhet. Med grundläggande förståelse för miljöpåverkan och vikten av att anpassning till miljökrav erbjuder vi konsultation inom anläggningsalternativ, pumpkammare samt lagringstankar.

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på oss och våra produkter. Ring så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa dig med rätt lösning i din miljö!

Kontakta oss

Lösningar

Vi erbjuder våra kunder helhetslösningar inom avfallsteknik och har genom åren levererat lösningar till företag, fastighetsägare, rörfirmor, oljebolag, fordonstvättar, åkerier och andra branscher. Gemensamt för alla våra kunder är att de vill ha hjälp med planera och upprätta, täta avlopp både i och utanför sina fastigheter.

Falu Miljötankar tillverkar och säljer oljeavskiljare i betong. Våra produkter är av högsta kvalitet och uppfyller alla gällande regler och föreskrifter. Vårt mål är att leverera produkter som lever upp till kundernas höga krav och förutsättningar. Beställer du spillplattor och lagringstankar från oss kan du lita på att produkten lever upp till de krav som ställs på den.