Behöver din verksamhet en oljeavskiljare?

Alla verksamheter där det finns risk för utsläpp av olja till avloppsnätet är i behov av en oljeavskiljare. Det gäller exempelvis bensinstationer, maskinhallar, garage med golvbrunn och tvätthallar.