SP SITAC har certifierat vår produkt!

Vår produkt är P-märkt!

Genom att våra avskiljare är P-märkta kontrollerar SP SITAC att våra produkter uppfyller alla gällande regler och föreskrifter. Detta gör det enkelt och tryggt för både tillståndsgivare, installatörer och anläggningsägare att vara säker på att det omfattande reglelverk som rör oljeavskiljare uppfylls.

Här hittar du cerftifikatet!

Varje installation är unik och vi hjälper till att välja rätt produkt.