Latest Posts

oljeavskiljare

Behöver din verksamhet en oljeavskiljare?

26 januari 2016

Alla verksamheter där det finns risk för utsläpp av olja till avloppsnätet är i behov av en oljeavskiljare. Det gäller exempelvis bensinstationer, maskinhallar, garage med golvbrunn och tvätthallar.

Läs mer

SP SITAC har certifierat vår produkt!

5 januari 2016

Vår produkt är P-märkt! Genom att våra avskiljare är P-märkta kontrollerar SP SITAC att våra produkter uppfyller alla gällande regler och föreskrifter. Detta gör det enkelt och tryggt för både tillståndsgivare, installatörer och anläggningsägare att vara säker på att det omfattande reglelverk som rör oljeavskiljare uppfylls. Här hittar du cerftifikatet! Varje installation är unik och vi […]

Läs mer