Om företaget

Falu Miljötankar

Historien början redan på 70-talet med invändigt korrosionsskydd av ståltankar. Falu Tank Försäljnings AB
startades 1989 för att koncentrera sig på att med glasfiber täta betongtankar och oljeavskiljare. Tekniken har
efter hand förfinas till dagens moderna och effektiva produkter.

Produkterna tillverkas i huvudsak av två underentreprenörer. Ett väl inarbetat arbetssätt gör, i kombination
med kvalitetsmedvetna underleverantörer, att våra kunder får vad de blivit lovade.

Verksamheten togs i början av 2010 över av Falu Miljötankar AB, för att drivas vidare enligt
samma riktlinjer som tidigare.

Arbetet med besiktning av cisterner drivs som tidigare vidare av Falu Tank AB, Falun.